Izolacja akustyczna budynków modułowych

W erze rosnącej popularności zrównoważonego budownictwa, technologia modułowa zyskuje na znaczeniu. Przeanalizowaliśmy zaawansowane rozwiązania w zakresie izolacji akustycznej, porównując je z konwencjonalnymi technikami, aby zrozumieć, jak nowoczesne podejście do budownictwa modułowego może przewyższać standardy akustyczne.

W trakcie fazy projektowania i konstrukcji budynków konieczne jest zapewnienie użytkownikom obiektu odpowiedniego komfortu akustycznego. Ponadto, istotne jest spełnienie norm dotyczących emisji hałasu do środowiska. Wdrożenie kompleksowych rozwiązań zabezpieczających akustykę budynku obejmuje głównie: 

 • Izolację pomieszczeń wewnętrznych od zewnętrznego hałasu, 
 • Redukcję przenoszenia dźwięku między wnętrzami budynku, 
 • Zapobieganie wydostawaniu się dźwięków na zewnątrz, zwłaszcza w przypadku intensywnej emisji hałasu wewnątrz budynku (np. związanej z hałasem przemysłowym, imprezami klubowymi itp.), 
 • Utworzenie optymalnego „klimatu akustycznego” wewnątrz pomieszczeń. 
Podstawowe zagrożenia akustyczne budynków 
Hałas wewnętrzny
(np. hałas komunikacyjny)
Hałas wewnętrzny (wytwarzany przez użytkowników budynków) Hałas od wyposażenia technicznego (np. od instalacji) Hałas pogłosowy 
dźwięki powietrzne i materiałowe dźwięki powietrzne dźwięki powietrzne i materiałowe   dźwięki powietrzne
dźwięki uderzeniowe (np. odgłos kroków) 

 

 

Działania w zakresie ochrony akustycznej 
Izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych: Wibroizolacje, dylatacje, elastyczne połączenia: Izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych: Izolacja od dźwięków uderzeniowych: Izolacja od dźwięków powietrznych oraz wibroizolacja: Regulacja pogłosu, obniżenie poziomu dźwięku w pomieszczeniach chronionych:
– ścian zewnętrznych

– dachów

– okien

– drzwi zewnętrznych  

– całej konstrukcji

– pojedynczych elementów budowlanych

– ścian działowych

– stropów

– drzwi
 

– stropów

– schodów
 

– instalacji wentylacyjnych

– instalacji sanitarnych

– elementów wyposażenia technicznego budynku (np. windy)

– hale

– biura

– korytarze

– pomieszczenia konferencyjne itp.

 

Źródło: Knauf  

Ludzkie ucho jest w stanie odbierać fale dźwiękowe w zakresie częstotliwości od około 16 Hz do 16-20 kHz. Poniżej 16 Hz (infradźwięki), fale akustyczne są odbierane jako drgania, natomiast częstotliwości powyżej 20 kHz (ultradźwięki) zazwyczaj nie są słyszalne przez człowieka. Zakres słyszalnego dźwięku może być zróżnicowany w zależności od indywidualnych predyspozycji słuchacza, a także ulega obniżeniu wraz z wiekiem i spadkiem kondycji układu słuchowego. Odbiór dźwięku jest subiektywnym doświadczeniem, zależnym nie tylko od głośności, lecz także od częstotliwości.  

Izolacyjność elementów budowlanych  

Aby skutecznie chronić przed przenikaniem dźwięku, zaleca się stosowanie przegród budowlanych o wysokiej izolacyjności akustycznej. Kluczową rolę odgrywa precyzyjne wykonanie i montaż tych przegród. W trakcie projektowania i instalacji izolacyjnych przegród warto zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

Szczelność przegrody i połączenia z bocznymi elementami: Zapewnienie wysokiej izolacyjności akustycznej wymaga eliminacji wszelkich nieszczelności na powierzchni przegrody i przy jej połączeniach z bocznymi elementami. Nieszczelności działają jak kanały powietrzne, umożliwiając przenikanie dźwięku między pomieszczeniami. 

Lekkie elementy budowlane: W przypadku lekkich elementów budowlanych istotne jest szczelne zaszpachlowanie krawędzi płyt i uszczelnienie połączeń z sąsiadującymi elementami, np. za pomocą taśmy akustycznej. Warto szczególnie monitorować połączenia z elementami podatnymi na pękanie w trakcie użytkowania. 

Doposażenie ścian murowanych: Dla poprawy izolacji akustycznej ścian murowanych zaleca się otynkowanie istniejącej ściany przed montażem okładzin zewnętrznych lub staranne zamknięcie fug, co zapobiegnie utracie izolacyjności akustycznej przegrody. 

Wzdłużne przenoszenie dźwięku: Podczas analizy skuteczności przegrody w ochronie przed hałasem istotne jest uwzględnienie wzdłużnego przenoszenia dźwięku przez graniczące boczne elementy budowlane. Te elementy mogą przenosić dźwięk do sąsiednich pomieszczeń, co wpływa na ogólną izolacyjność akustyczną przegrody. 

Tabela poniżej może służyć jako lista kontrolna do projektowania akustycznego; wyszczególniono w niej najczęstsze drogi przenoszenia dźwięków. 

DROGA PRZENOSZENIA DŹWIĘKU

Przenoszenie dźwięku przez ściankę działową – przez osłabienia konstrukcji ściany (np. wbudowane skrzynki/ nisze, gniazda elektryczne, instalacje sanitarne, szyby/ kominy, szczeliny pozorne, ukryte listwy przypodłogowe itp.

– przez wolne otwory lub nieszczelności na powierzchni (np. fugi w murze, fugi pomiędzy murem pruskim i konstrukcją muru, nieszczelne okładziny, 

Przenoszenie dźwięku w strefie podłogi i sufitu – przez przelotowe belki stropowe lub krokwie

– przez ,,lekkie” stropy np. stropy wykonane z pustaków stropowych

– przez przelotowe poszycie sufitu lub sufit podwieszany

– przez przelotową podłogę z bali lub jastrychu

– przez przelotową konstrukcję nośną, łaty

– przez pustą przestrzeń podsufitową/ dachową (pomiędzy belkami/krokwiami)

Przenoszenie dźwięku wzdłuż ściany bocznej  – przez ścianę lub poszycie ściany lub puste przestrzenie w ścianie

– przez fugę łączeniową

– przez przelotową warstwę izolacji cieplnej lub fasadę

– przez drzwi, a później przez korytarz

Przenoszenie dźwięku wzdłuż przelotowych elementów budowlanych  – przez podpory, podciągi, płatwie,

– przez instalację sanitarną, rury grzewcze,

– przez kanały kablowe 

Źródło: Knauf  

Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej 

W załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. dotyczącego warunków technicznych budynków i ich usytuowania, znajdują się sprecyzowane polskie normy, które zostały przywołane w tym dokumencie. Wśród nich znajdują się m.in. normy: 

 • PN-B-02151-02:1987 ,, Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach” 
 • PN-B-02151-3:2015 „Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych” 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w nowej normie PN-B-02151-3:2015-10, obliczanie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych przedstawia się inaczej niż w poprzednich wersjach. W tym przypadku konieczne jest uwzględnienie następujących danych: 

 • Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego przy danej przegrodzie (LA,zew). 
 • Poziom odniesienia określony w normie (LA,wew). 
 • Chłonność akustyczna pomieszczenia w paśmie o środkowej częstotliwości f=500Hz, bez obecności użytkowników i wyposażenia (A). 
 • Pole rzutu powierzchni przegrody zewnętrznej na płaszczyznę fasady lub dachu widzianej od strony pomieszczenia. 
 • Te wartości są niezbędne do dokładnego obliczenia izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych, zamiast opierania się na odczycie z tabel, jak to miało miejsce w poprzednich wersjach normy. 

 

Tabela porównawcza izolacyjności budynku względem wymagań warunków technicznych, technologii tradycyjnej oraz technologii QMODULAR, w podziale na konkretne przegrody.  

Im wyższa wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych R’A1 tym lepsza izolacyjność akustyczna rozdzielającego elementu budowlanego.  

Im niższa wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych L’n,w tym lepsza izolacyjność akustyczna rozdzielającego elementu budowlanego.  

 

Przegrody 

Rodzaj przegrody  Rodzaj wskaźnika  Warunki Techniczne  Konstrukcja żelbetowa  Konstrukcja szkieletowa 

Konstrukcja Qmodular 

Domy jednorodzinne, domy wielorodzinne 

Poziom dźwięków powietrznych między mieszkaniami  RA,1  ≥ 50  ≥ 50  ≥ 55  ≥ 65 
Poziom dźwięków uderzeniowych między mieszkaniami  L’n,w  ≤ 55  ≤ 55  ≤ 50  ≤ 40 
Poziom dźwięków powietrznych między pokojami  RA,1  ≥ 38  ≥ 35  ≥ 40  ≥ 56 
Poziom dźwięków uderzeniowych między pokojami  L’n,w  ≤ 58  ≤ 55  ≤ 50  ≤ 40 
Hotele  Poziom dźwięków powietrznych między pokojami hotelowymi  RA,1  ≥ 50  ≥ 50  ≥ 55  ≥ 65 
Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pokoju hotelowego z pomieszczeń ze źródłami zakłóceń akustycznych np.: z Sali klubowej, pom. Technicznego, z garażu itd.  L’n,w  ≤ 43  ≤ 55  ≤ 50  ≤ 40 
Budynki zamieszkania zbiorowego (internaty, bursy, akademiki)  Poziom dźwięków powietrznych przenikających do wewnątrz pokoi  RA,1  ≥ 45  ≥ 50  ≥ 55  ≥ 65 
Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do wewnątrz pokoi  L’n,w  ≤ 58  ≤ 55  ≤ 50  ≤ 40 
Szkoły podstawowe  Poziom dźwięków powietrznych przenikających między salami lekcyjnymi, pokojami nauczycielskimi  RA,1  ≥ 48  ≥ 50  ≥ 55  ≥ 65 
Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających między salami lekcyjnymi, pokojami nauczycielskimi  L’n,w  ≤ 58  ≤ 55  ≤ 50  ≤ 40 
Budynki biurowe  Poziom dźwięków powietrznych przenikających między pomieszczeniami biurowymi, salami konferencyjnymi, salami spotkań – w dowolnym układzie  RA,1  ≥ 45  ≥ 50  ≥ 55  ≥ 65 
Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających między pomieszczeniami biurowymi, salami konferencyjnymi, salami spotkań – w dowolnym układzie  L’n,w  ≤ 60  ≤ 55  ≤ 50  ≤ 40 

 

 

Więcej o technologii modułowej.

www.qmodular.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry